Fårene / our sheep

Vi afholder løbende kurser både for nybegyndere og folk der er mere øvede. Vi benytter os af forskellige gode instruktører. Kurser kan findes her.

 

Vi har pt. flere forskellige slags får, nemlig Norsk Spel Sau, Suffolk kryds og Såne kryds.

Norsk Spel Sau er en korthale race, der er mangefarvet. De er som regel ret sprælske og lette på benene.

Valget af race, har egentlig ikke været vores. Det har hver gang været et tilfælde. Der kom et godt tilbud, og så slog vi til.

Our sheep is "Suffolk" and "Norwegian Spel Sau"

 

Suffolk >>

Flokken skal hentes hjem fra sommergræsning.

Her med en spand korn som ekstrahjælp.

 

The stock is going home from the summer fields. Here a bucket of corn is helping.

Vi har også fælles hyrdehundetræning hver uge.

Imellem hyrdningen, hygger vi os.

<< Her er det Mogens, Marianne og Emmy der sidder og hygger, mens der hyrdes i baggrunden.

 

We have sheepdog training each week.

Between herding, we have a great time. Here is Marianne, Mogens and Emmy chatting, while another is herding in the background.

Der er forskellige måder at hyrde på. Her er det geysir der er i gang med at hyrde, mens han sidder på skødet.

There are different ways of herding. Here it's Geysir who is herding while sitting on my lap.

Foto: Jens Laugesen.

<< Marianne Jensen er her i gang med en alternativ måde at fange får på. Hun holder fast i dem og lægger sig på dem!!

Vi andre har studeret teknikken, men foretrækker stadig at benytte hunden!

 

Marianne is showing us an alternate way of catching sheep. She grabs them and lie on top of them!

We have studied her technique, but we still perfer using the dog.

Fåredans, kaldes dette. >>

Det gælder om at holde takten. Her er det Tony Ottesen der forsøger at vise Marianne, hvordan de svære fåretrin skal laves!

 

Sheepdancing, this is called.

It's all about keeping the track. Here it's Tonny Ottesen trying to teach Marianne how to make the difficult Sheep steps.