About os

Min mand, Mogens, og jeg har haft hunde siden vi mødte hinanden og vi har stor glæde af at beskæftige os med den vidunderlige hundeverden. 

Vi har siden 1992 haft border collier og har efterhånden et indgående kendskab til border colliens væremåde. Jeg har været lydighedsinstruktør siden 1990, de seneste år har det udelukkende været border collier jeg har undervist. Nu underviser jeg alle racer igen.

Siden vi overtog gården, vi bor på nu, har vi undervist i lydighed på stedet. For nærmere information om hundecenteret se: www.langeliniehund.dk

Desuden har vi 80 moderfår, som vi også stiller til rådighed for træning af hyrdehunde.

Vi lægger stor vægt på, at vore hunde og hvalpe skal have en god kontakt til familien. Derfor vokser alle vore hvalpe op imellem familien og de øvrige hunde og dyr på gården. Vi bruger meget tid på at studere vore hvalpe, således at vi kan få et indgående kendskab til hver enkelt, inden de skal videre i nye hjem. Vi vil gerne være sikre på, at den enkelte hvalp også passer til den familie, der køber den.

Hvalpekøbere skal "godkendes" af os, således at alle får den hund, der passer bedst til deres fremtidige ønsker og livsstil, men også for at sikre, at den fremtidige ejer er "egnet" til en livslang varetagelse af en border collie.

Godkendelsen består i en dybdegående samtale med hele familien, således at vi kan danne os et indtryk af jer som måske nye ejere af en border collie.

Alle hvalpe bliver selvfølgelig også sundhedstjekket og øjentestet af en dyrlæge inden de forlader os.

Alle hvalpekøbere skal tillige underskrive en købsaftale.


Vi står altid til disposition for eventuelle spørgsmål, både om border collier generelt og om vore egne hunde. Kontakt os på:
Telefon: 48 28 42 43
Mobil: 21 68 32 49
E-mail: btop@post11.tele.dk
Adresse: Anne & Mogens Nyquist-Hansen
Langelinievej 10, 3600 Frederikssund

My husband, Mogens, and I have had dogs since the day we met and our lifes have always been around the wonderfull world of dogs.

We have had border collies since 1992 and have throughout the years gotten quite a lot of experience in working with the border collie. I have been an obedience instructor since 1990, the last few years has been dedicated only to the border collie breed. Now I teach all kinds of breeds.

Besides the obedience training, we also have 80 sheep here on the farm. These are available for sheep dog training.

We find it very inportant that our dogs and pups have a good contact with the family and people in general. That is why all our pup are raised among the family and the other dogs and animals at the farm.

We spend a lot of time in the study of our puppies, so that we can get a wide knowledge to each and every pup before leaving us to a new home. We want to make sure that the pup sold to a certain family fits the needs of this particular family.

Choosing a pup from our kennel means that you as a new owner has to be "approved" by us. Mostly to get the right pup that suits your particular needs, but also making sure, that you are suited to the lifelong commitment of a border collie.

Approval contains in a long talk with the whole family så that we may get the right impression of you as maybe new puppy owners.

All pups are of course health checked, eye tested and you will have to sign a buyers agreement, stating the terms of sale.


We will always be at your disposal for any further questions either about border collies in generel or further inquiries about our dogs in special. Please do not hesitate to contact us at:
Phone: +45 48 28 42 43
Mobil: +45 21 68 32 49
E-mail: btop@post11.tele.dk
Address: Anne & Mogens Nyquist-Hansen
Langelinievej 10, DK-3600 Frederikssund