HYRDPR DKCH Solfari's Pimpinelle

Sort/hvid tæve. Født: 20. april 1994.

Øjne: Fri.

HD: A
Black/white bitch. D.O.B. 20. April 1994. Eyes: clear Hip score: A (excellent)

 

Maggi er den 3. januar 2010 gået til de evige hyrdemarker. Hele hendes liv var hun optaget af fårene. Hun er elsket og respekteret af hele familien for den sjæl og vilje som hun altid har vist.

Maggi har haft et fantastisk liv. Hun har kunnet arbejde med sine får det meste af sit liv. og Maggi manglede trods alt kun 3½ måned i at blive 16 år!

Det er selvfølgelig et hårdt slag for os alle. Vi ønsker hende god rejse!

border collie - solfari's pimpinelle - maggi

  border collie - solfari's pimpinelle - maggi. Foto: Thomas Wilmann   border collie - solfari's pimpinelle - maggi  border collie - solfari's pimpinelle - maggi

Maggi på arbejde, og hun elsker det! - Maggi at work, just loving her job!

"Maggi"  arbejder på får og har gjort det siden vi fik hende. Maggi elsker at arbejde som hyrdehund og hun var i ekstase den dag, vi fik de første får hjem til gården. Maggi er en god hund, der arbejder glad og velvilligt med fårene.

Hun har haft et kuld hvalpe på 8 stk. i 1996, som alle er kommet ud i gode hjem, hvor de laver alle mulige ting som lydighed og hyrdehunde arbejde.

Maggi har også været udstillet nogle gange. Bedste gang var da hun blev Bedst i Race med cert. ved Border Collie Klubbens Årsstævne 1997, hvor hun slog det største antal tilmeldte border collier nogensinde ved en udstilling, ikke færre end 57 stk. Dommer: Jeanett Hastie, Skotland.

Den 28. juli 2002 overraskede Maggi igen i udstillingsringen, ved som senior at blive placeret som 3. bedste tæve. Judith Gregory, UK, som var dommer var meget imponeret af hendes bevægelser og skrev "... bevægede sig rundt i ringen som om hun kunne løbe hele dagen" Og, det kan hun...

SÅ bestod Maggi sin hyrdeprøve - den 24. november 2002. Hun fik 70 point efter et flot gennemløb. Det er en præstation, som vi er meget stolte af.

Det lader sig at Maggi altid forstår at gøre sig bemærket, når der er rigtigt mange hunde at kæmpe imod. Den 23. august 2003 på Border Collie Dagen, tog Maggi sit 2. certifikat og blev bedste tæve og BIM.
Dommer: Stella Clarke, UK, skrev: "Meget velbygget, energisk og opmærksom, god kropsbygning, god muskulatur, pels i top stand, meget gode bevægelser. I meget god stand for sin alder og hendes bevægelser gjorde de yngre hunde til skamme."

Maggi fik den 22. november 2003 sit 3. cert. og blev dermed Dansk Udstillingschampion. Det er altid dejligt med dommere, der værdsætter de gode bevægelser. Dommer: Tuula Tammelin, DK skrev: "Helt igennem fortrinlig og korrekt feminin tæve, prima harmoni og effektivitet. Hun er ivrig, opmærksom, stabil og venlig. Prima bygget. Hun bevæger sig så jordvindende, så der ikke er en antydning af løft. I meget stram kondition. Særlig velholdt for sin alder."

"Maggi" dedicates her life to work with sheep. Maggi loves to work as a sheepdog and she just loved the day, when her very own sheep arrived at the farm. Maggi is a very nice dog, who would do anything to get to work the sheep.

Maggi has had a litter of 8 pups in 1996, who all has left us to get to new nice homes doing all sorts of things like obedience and sheep herding.

Brag! Maggi has been showed a few times. The most spectacular was when she got the BOB and CC at the Danish Border Collie event 1997, where she won over the largest number of entries ever entered a show, no less than 57 entries. Judge: Jeanett Hastie, Scotland.

28. July 2002: Maggi surpised everyone again in the show ring, as she as a senior bitch, got placed as 3. best bitch. Judith Gregory, UK, who was judging was very impressed with her movements and wrote on the critique: "... moved round the ring like she could go all day" An she can....

Finally Maggi got her herding title - 24. November 2002. She got 70 points after a very fine run. A title we are very proud of having, after trying several times.

Maggi tends to make herself notised when a lot of dogs are present to compete against. 23. August 2003 on the Border Collie Day, Maggi gained her 2. CC and best bitch and BOS.
Judge: Stella Clarke, UK wrote: Very sound, energetic and alert, body of good construction, well muzzled, coat in excellent condition, very sound in movement. In fantastic condition for her age, and her movement put the younger dogs to shame."

22. November 2003, Maggi got her 3. CC and became Danish Showchampion. Always nice to have judges, who appreciate the good movements. Judge: Tuula Tammelin, DK wrote: "All together an outstanding and correct feminine bitch, prime harmony and efficiency. She is eager, alert, stabile and friendly. Outstanding build. She moves with such a terrain winning trot that there is not a trace of a lift og legs. I very firm condition. Especially well-kept for her age."

border collie - solfari's pimpinelle - maggi
border collie - solfari's pimpinelle - maggi border collie - solfari's pimpinelle - maggi. Foto: Thomas Wilmann

Maggi til konkurrence den 21. august 1999 ved Border Collie Klubbens årsstævne.

Maggi at a trial in 1999 at the annual Danish Border Collie CLub event.

Stamtavle - Pedigree

Sankeren's Øjvind Aron (Nkk) Don (Nkk)
Ari (Nkk)
Lady (Nkk) Tass I (Nkk)
Nicky (Nkk)
DKCH KBHV90
Solfari's Olea Oline
Melodor Shadow of Glentyan Sh.CH Melodor Robbie
Black Nip at Melodor
Gwen at Solfari Tweed ISDS 142002
Maid ISDS 123825